News

Les darreres dades d’Egatur confirmen que el lloguer vacacional genera més prosperitat que l’hoteler

Els turistes que trien el lloguer vacacional gasten un 23% més que els que pernocten a hotels.  

Palma. 8 de febrer de 2018.- APTUR-Balears valora molt positivament les dades que s’extreuen de la darrera Enquesta de Despesa Turística elaborada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), i que posen de manifest que els turistes que s’allotgen a habitatges de lloguer vacacional fan una despesa superior (1.295 euros de despesa mitjana) que els que pernocten a hotels (1.047 euros de despesa mitjana), concretament un 23% més. Aquesta dada confirmaria que el lloguer vacacional és la tipologia d’allotjament que genera més prosperitat.

Segons l’enquesta, la despesa total realitzada pels gairebé 82 milions de turistes internacionals que van visitar Espanya va ser de 86.823 milions d’euros, un 12,2% més que l’any anterior. Les Illes Balears van ser la tercera comunitat autònoma amb major despesa, després de Catalunya i Balears, amb 14.591 euros, un 12,19% més que l’any anterior.

Els establiments hotelers van acollir 51.298.634 visitants, mentre que a lloguer vacacional van pernoctar 9.712.547 persones. L’enquesta revela una tendència clara, ja que l’increment de viatgers que trien lloguer vacacional va ser d’un 20% respecte a 2016. APTUR-Balears considera que anar en contra d’aquesta tendència pot perjudicar a les Illes Balears com a destinació turística i, per tant, demana que les zonificacions i els PIATS es facin en consonància amb les noves demandes dels viatgers, fent-les compatibles amb la sostenibilitat econòmica i mediambiental. En aquest sentit, l’associació considera que la zonificació plantejada a Mallorca ha d’incrementar el nombre de places previstes per a lloguer vacacional, no amb l’objectiu d’augmentar el nombre de visitants, sinó amb l’objectiu de regularitzar l’oferta fins ara existent, i no perdre competitivitat respecte a altres destinacions turístiques.

Share it on